Logopedia małego dziecka z ASD

Logopedia małego dziecka z ASD

Już dotarła! I choć trudno mówić o spójności, kiedy artykuły piszą osoby z różnych środowisk, placówek i specjalizujące się w bardzo wąskich obszarach, to cieszymy się:) „Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu (ASD)” pod redakcją dr...
Komunikacja dzieci z ASD

Komunikacja dzieci z ASD

Jaka może być rola logopedy w terapii małego dziecka z ASD? Jak mogą wyglądać zajęcia logopedyczne dla dzieci z ASD, które jeszcze nie mówią? Dwutorowe wsparcie dzieci korzystających z AAC. Punktem wyjścia do tego spotkania na zaproszenie Akademii Logopedy jest...
Komunikacja a zdrowie psychiczne

Komunikacja a zdrowie psychiczne

AUTYZM-Startup! na konferencji o zdrowiu osób ze spektrum autyzmu:         www.zdrowiepsychicznezespektrumautyzmu.pl O tym, że zdrowie psychiczne w ASD zależy od możliwości i umiejętności komunikowania się oraz o tym, że jak pogarsza...