Komunikacja dzieci z ASD

maj, 2021

Jaka może być rola logopedy w terapii małego dziecka z ASD? Jak mogą wyglądać zajęcia logopedyczne dla dzieci z ASD, które jeszcze nie mówią? Dwutorowe wsparcie dzieci korzystających z AAC.

Punktem wyjścia do tego spotkania na zaproszenie Akademii Logopedy jest przekonanie, że wszystkim dzieciom z diagnozą spektrum autyzmu należy się wsparcie logopedyczne rozumiane nie tylko jako wspomaganie rozwoju mowy, ale też komunikacji. Zarówno tym które jeszcze nie mówią a są odsyłane, bo są za małe i nie współpracują, tym starszym, które nie mówią i wymagają AAC, jak i tym, które swymi kompetencjami językowymi przewyższają rówieśników. Jak mogłaby wyglądać rola logopedy w całościowej terapii małego dziecka ze spektrum autyzmu? Czy jest to zupełnie odrębne wsparcie, czy zalecenia logopedy mogą być częścią spójnego podejścia zespołu terapeutycznego? Jak mogłaby wyglądać logopedia dla dzieci z ASD, które jeszcze nie mówią? Kilka propozycji dwutorowego wspierania dzieci z ASD korzystających ze wspomaganych sposobów porozumiewania się (AAC).

A tutaj link do spotkania: