Angelika Łasocha

Założycielka AUTYZM-Startup!

angelika.lasocha@autyzm-startup.pl 

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta AAC


„Poznaj samego siebie.”

Arystoteles

W AUTYZM-Startup!

Prowadzi diagnozy młodzieży i dorosłych osób z ASD, grupy i warsztaty dla rodzin i dorosłych osób z ASD, wspiera rodziny we wprowadzaniu AAC, prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje

Doświadczenie zawodowe:

Założycielka AUTYZM-Startup! Od 15 lat diagnozuje i prowadzi terapię młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. Pracuje jako konsultant ds. wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinami. W latach 2004-2020 pracowała w Fundacji SYNAPSIS. W latach 2007-2013 kierownik zespołu terapeutycznego w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej „Pracownia SYNAPSIS” w Wilczej Górze zatrudniającym dorosłe osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera, zastępca dyrektora filii NZOZ-u. Współtworzyła i koordynowała prace zespołu diagnostycznego dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera w latach 2005-2017. Zajmowała się koordynacją merytoryczną projektów, organizowała obozy i wyjazdy dla osób z autyzmem. Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem zdobywała na licznych stażach i wizytach studyjnych w ośrodkach w kraju i za granicą, m.in.: Holandii, Belgii, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Czechach, USA.

Od 2004r. związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów – ISAAC Polska” pracującym na rzecz propagowania potrzeb osób niemówiących i metod AAC, przez 5 lat pracowała w jego zarządzie. W ramach pracy w Stowarzyszeniu koordynowała obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC, prowadzi szkolenia, organizuje warsztaty i konferencje.

Występuje na konferencjach i szkoli w zakresie autyzmu, organizacji pracy osób z autyzmem, organizacji pracy placówek dla dorosłych oraz komunikacji i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). Prowadzi superwizje i konsultacje dla specjalistów i placówek pracujących z osobami z autyzmem w obszarze organizacji nauki i pracy osób z autyzmem i AAC. Autorka innowacji społecznej “Rodzina z autyzmem ma wolny czas” realizowanej w ramach Inkubatora Wielkich Jutra, pomysłodawczyni AS-App, portalu dla osób ze spektrum autyzmu.

Ważniejsze kursy/treningi:

• Wykorzystanie ADOS-2 w badaniach klinicznych;
• Szkoła Trenerów Biznesu, Grupa TROP (320h);
• Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom, NPDN „Synapsis”, Warszawa
• Cykl szkoleniowy z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji prowadzony przez Fundację SYNAPSIS (256h);
• Cykl szkoleń organizowanych przez Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters vzw, Antwerpen, Belgia (184h);
• Certyfikat upoważniający do prowadzenia tygodniowego szkolenia na bazie metody TEACCH wydany przez Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters vzw, Antwerpen, Belgia;
• Certyfikat Trenera Wideotreningu Komunikacji (VIT);
• Kurs doskonalący CMPPP „Problemy kliniczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” (60h) prow.: dr M. Piszczek, dr hab. H. Olechnowicz;
• Warsztaty dotyczące alternatywnej komunikacji Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” (160h);
• Szkolenia w obszarze wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC): PECS, 9 krytycznych kompetencji komunikacyjnych, MAKATON, PICTOGRAMY, VB MAPP, Test TRJ, Boardmaker&SDP Pro, Grid 2;
• Szkolenia w obszarze autyzmu: Metoda Opcji, HANDLE, szkolenia wprowadzające: RDI, ESDM, PBS wg G.La Vigna, Original Play, Intensive Interaction, praca z dziewczynkami z Z.Retta, itp.
• Szereg szkoleń z metod wspierających terapię osób niepełnosprawnych, np: Integracja Sensoryczna, Metoda Dobrego Startu, Kurs Dramy (I-IIst.), Pedagogika Zabawy – KLANZA, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Weroniki Sherborne, itp.

Prywatnie:

Tropicielka wątków w nieoczywisty sposób przydatnych, kolekcjonerka i opowiadaczka codziennych niezwykłości, wyznawca niefunkcjonalnych rozwiązań i projektów społecznych cieszących oko lub wnętrze, wątpliwie optymistyczna.