Angelika Łasocha

Założycielka AUTYZM-Startup!

Pedagożka specjalna, logopedka, terapeutka AAC


„Poznaj samego siebie.”

Arystoteles

W AUTYZM-Startup!

Koordynuje pracę zespołu diagnozującego dzieci, młodzieży i dorosłe osoby z ASD, diagnozuje i prowadzi terapię indywidualną osób z ASD oraz grupy i warsztaty dla rodzin, młodzieży i dorosłych, wspiera rodziny we wprowadzaniu AAC, prowadzi szkolenia, warsztaty i superwizje dla specjalistów

Doświadczenie zawodowe

Założycielka AUTYZM-Startup! Od 17 lat diagnozuje i prowadzi terapię młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu. W latach 2004-2020 pracowała w Fundacji SYNAPSIS. W latach 2007-2013 kierownik zespołu terapeutycznego w Zakładzie Aktywizacji Zawodowej „Pracownia SYNAPSIS” w Wilczej Górze zatrudniającym dorosłe osoby z autyzmem i Zespołem Aspergera, zastępca dyrektora filii NZOZ-u. Od 2014-2020 roku pracowała jako konsultant ds. wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z autyzmem ze złożonymi problemami w porozumiewaniu się i ich rodzinami. W latach 2005-2017 współtworzyła i koordynowała prace zespołu diagnostycznego dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera Fundacji SYNAPSIS. Od 2017 roku kieruje Zespołem Diagnostycznym Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób z ASD w AUTYZM-Startup! Zajmowała się koordynacją merytoryczną projektów, organizowała obozy i wyjazdy dla osób z ASD. Doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem zdobywała na licznych stażach i wizytach studyjnych w ośrodkach w kraju i za granicą, m.in.: Holandii, Belgii, Niemczech, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, USA.

Od 2004r. związana ze Stowarzyszeniem „Mówić bez Słów – ISAAC Polska” pracującym na rzecz propagowania potrzeb osób niemówiących i metod AAC, przez 5 lat pracowała w jego zarządzie. W ramach pracy w Stowarzyszeniu koordynowała obchody Międzynarodowego Miesiąca AAC, prowadziła szkolenia, organizowała warsztaty i konferencje.

Występuje na konferencjach i szkoli w zakresie spektrum autyzmu, organizacji pracy osób z ASD, organizacji pracy placówek dla dorosłych oraz komunikacji i wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC). Prowadzi superwizje i konsultacje dla specjalistów i placówek pracujących z osobami ze spektrum autyzmu w obszarze organizacji nauki i pracy osób z ASD i wprowadzania AAC. Autorka innowacji społecznej “Rodzina z autyzmem ma wolny czas” realizowanej w ramach Inkubatora Wielkich Jutra, pomysłodawczyni www.as-app.pl , portalu dla osób ze spektrum autyzmu stworzonego w ramach innowacji społecznych.

Ważniejsze kursy/treningi

 • Szkolenia ABAS-3 i wykorzystania ADOS-2 w badaniach klinicznych;
 • Szkoła Trenerów Biznesu, Grupa TROP (320h);
 • Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom, NPDN „Synapsis”, Warszawa
 • Cykl szkoleniowy z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji prowadzony przez Fundację SYNAPSIS (256h);
 • Cykl szkoleń organizowanych przez Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters vzw, Antwerpen, Belgia (184h);
 • Certyfikat upoważniający do prowadzenia tygodniowego szkolenia na bazie metody TEACCH wydany przez Opleidingscentrum Autisme Theo Peeters vzw, Antwerpen, Belgia;
 • Certyfikat Trenera Wideotreningu Komunikacji (VIT);
 • Kurs doskonalący CMPPP „Problemy kliniczne w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym” (60h) prow.: dr M. Piszczek, dr hab. H. Olechnowicz;
 • Warsztaty dotyczące alternatywnej komunikacji Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” (160h);
 • Szkolenia w obszarze wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC): PECS, 9 krytycznych kompetencji komunikacyjnych, MAKATON, PICTOGRAMY, VB MAPP, Test TRJ, Boardmaker&SDP Pro, Grid 2;
 • Szkolenia w obszarze autyzmu, m.in.: Metoda Opcji, HANDLE, szkolenia wprowadzające: RDI, ESDM, PBS wg G. La Vigna, Original Play, Intensive Interaction;
 • Szereg szkoleń z metod wspierających terapię osób niepełnosprawnych, np: Integracja Sensoryczna, Metoda Dobrego Startu, Kurs Dramy (I-IIst.), Pedagogika Zabawy – KLANZA, Kinezjologia Edukacyjna, Metoda Weroniki Sherborne, praca z dziewczynkami z Z. Retta.

Prywatnie

Tropicielka wątków w nieoczywisty sposób przydatnych, kolekcjonerka i opowiadaczka codziennych niezwykłości, wyznawca niefunkcjonalnych rozwiązań i projektów społecznych cieszących oko lub wnętrze, radosna acz wątpliwie optymistyczna.