Asystent Studenta z ASD

Asystent Studenta z ASD

Od jesieni 2021 do maja 2022 mieliśmy przyjemność brać aktywny udział w projekcie Asystent Studenta z ASD prowadzonym przez DGA S.A. w partnerstwie z Fundacją SOWELO w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Innowacje...
AS-App – portal dla osób z ASD

AS-App – portal dla osób z ASD

W 2019-2020 w ramach „INKUBATORA INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ+“ realizowanego w programie operacyjnym wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju realizowaliśmy nasz pomysł. Portal dla osób ze spektrum autyzmu...
IDĘ! – bo mogę.

IDĘ! – bo mogę.

W 2018r. braliśmy udział w innowacji społecznej Michała Przychockiego „IDĘ!-bo mogę”. Michał zapraszał rodziców z synami i córkami z Zespołem Aspergera w wieku 10-18r.ż. na spotkania, na których opanowywali podstawy wspinaczki sportowej i samodzielnego korzystania ze...