Aneta Gołębiowska

Lekarka psychiatra w AUTYZM-Startup!

Lekarka specjalistka w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży


„Każdy człowiek to opowieść”

Rita Charon


W AUTYZM-Startup!

Prowadzi diagnozę dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe

Studiowała na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym, na Wydziale Lekarskim, specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży ukończyła w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie.

Specjalizuje się w diagnostyce i wspieraniu m.in. osób z:

 • spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera),
 • zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD),
 • zaburzeniami nastroju,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami odżywiania,
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi,
 • zaburzeniami psychotycznymi.

W pracy docenia współpracę z innymi specjalistami: terapeutami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji. Swoją pracę oraz podejmowane rozwiązania regularnie poddaje superwizji. W relacji z klientem opieram się na wiedzy, doświadczeniu, ludziach spotkanych w życiu.

Prowadzi diagnozy dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w Fundacji SYNAPSIS. Pracowała na Oddziale Klinicznym Stacjonarnym oraz Dziennym Psychiatrii Wieku Rozwojowego, na Psychiatrycznej Izbie Przyjęć oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM w Warszawie. Współpracuje z Oddziałem Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii. 

Doświadczenie w pracy w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Bielańskiego oraz Oddziale Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu Szpitala Nowowiejskiego, Ośrodku dla Uzależnionej Młodzieży Fundacji Dom Nadziei, Klinice Neurologii Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz Oddziale Klinicznym Pediatrii Dziecięcego Szpitala Klinicznego UCK WUM.

Dodatkowe kursy/treningi:

 • Wprowadzenie do diagnozowania małego dziecka z podejrzeniem autyzmu, Fundacja SYNAPSIS;
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, Fundacja SYNAPSIS,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia: Wykorzystanie ADOS-2 w Diagnostyce Klinicznej;
 • Regularny udział w konferencjach, szkoleniach z zakresu psychiatrii, psychologii.