Ewa Pęczkowska

Psycholożka w AUTYZM-Startup!

Psycholożka

W AUTYZM-Startup!

Przeprowadza badania psychologiczne dzieci.

Doświadczenie zawodowe

W AUTYZM-Startup! od 2023r. Od ponad 20 lat diagnozuje i prowadzi terapię dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Pracuje w Fundacji SYNAPSIS, na stanowisku psychologa. Posiada doświadczenie terapeutyczne w pracy indywidualnej i grupowej z dziećmi i młodzieżą z ASD. Od początku swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem dzieci w kierunku spektrum autyzmu. Będąc członkiem zespołu diagnostycznego przeprowadza wywiady z rodzicami, obserwacje i badania psychologiczne. Swoją wiedzę dotyczącą pracy z osobami z autyzmem i zespołem Aspergera pogłębiała podczas staży, licznych szkoleń i konferencji. W ramach projektów realizowanych przez Fundację SYNAPSIS koordynowała opracowywanie i realizację szkoleń dla specjalistów zajmujących się diagnozą, terapią i aktywizacją zawodową osób ze spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia dla specjalistów dotyczące spektrum autyzmu. Była jednym z trenerów oraz kierownikiem merytorycznym kompleksowego kursu „Autyzm. Małe dziecko – duża sprawa”. Była członkiem zespołu projektowego przeprowadzającego walidację Profilu Psychoedukacyjnego, wydanie 3. (PEP-3-PL). Trener PEP-3-PL.

Ważniejsze kursy/treningi

  • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej;
  • Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, SYNAPSIS (224 h);
  • Autyzm i edukacja – cykl szkoleń TEACCH–affiliated, Opleidingscentrum Autisme Theo Peters vzw Belgium (184 h);
  • Szkolenia w obszarze wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC): PECS, 9 krytycznych kompetencji komunikacyjnych, MAKATON;
  • W latach 2000–2022 uczestniczyła w ponad 20 sympozjach, konferencjach naukowych i szkoleniowych dotyczących tematyki rozwoju, terapii dzieci oraz  spektrum autyzmu;
  • Szkolenia w zakresie stosowania psychologicznych narzędzi diagnostycznych mi.in .: Szkolenie „Skala Inteligencji Stanford Binet 5”, szkolenie z zakresu stosowania i interpretacji Skal Inteligencji i Rozwoju (IDS);
  • Szkolenia dotyczące ASD, m.in. Komunikowanie się osób z autyzmem, Trening umiejętność społecznych, Szkolenie dotyczące pracy nad trudnymi zachowaniami metodą Carol Sutton.