Praca i aktywizacja zawodowa

· Projekt Fundacji EFAS – www.asperit.org – mający na celu aktywizację zawodową i pracę w branży IT dla osób ze spektrum autyzmu;