Dominika Szyprowska

Koordynatorka recepcji internetowej w AUTYZM-Startup!

Koordynatorka recepcji internetowej


W AUTYZM-Startup!

Koordynuje zapisy na diagnozy, wspiera informacją i ułatwia nam komunikację.

Doświadczenie zawodowe

Pracuje w AUTYZM-Startup! od 2022r. Wykorzystuje swe talenty analitycznego i szczegółowego myślenia do systematyzowania, porządkowania, korygowania naszych nieścisłości i niedopatrzeń. Czyta do końca i ze zrozumieniem, nie straszna jej żadna instrukcja, chyba, że ta stworzona przez Angelikę:) Uważnie odpowie Wam na każde pytanie.
Z wykształcenia jest romanistką. Ma doświadczenie w prowadzeniu księgowości i spraw administracyjnych w firmie rodzinnej. Dba o ekologiczne rozwiązania.

Prywatnie

Zaangażowana mama i żona. Lubi czytać, gotować, uprawiać ogrodowe smakołyki i naprawiać usterki różnych sprzętów.