Dorota Davies

Psycholożka diagnozująca i prowadząca terapię w AUTYZM-Startup!

Psycholożka, certyfikowana terapeutka ESDM, trenerka umiejętności społecznych

W AUTYZM-Startup!

Prowadzi terapię indywidualną i grupową małych dzieci z ASD,  wspiera rodziny w uczeniu się zabawy i spędzania czasu z własnym dzieckiem

Doświadczenie zawodowe

Od  2017 prowadzi terapię dla dzieci z autyzmem metodą ESDM w Centrum Adesse. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas stażu terapeutyczneGo w Fundacji SYNAPSIS oraz przedszkolu integracyjnym „Ala ma kota”. Od 2018 roku współpracuje z wieloma przedszkolami, gdzie  prowadzi warsztaty wzmacniające rozwój kompetencji społecznych i komunikacyjnych dzieci. Wspiera również rodziców małych przedszkolaków w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem podczas indywidualnych konsultacji.

Ważniejsze kursy/treningi

 • Wykorzystanie ADOS-2 w badaniach klinicznych
 • „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewnia się dzieci ze specjalnymi potrzebami w komunikowaniu się”, Ośrodek Terapeutyczny „Przystań Szkraba”, Warszawa, 2020
 • Zaburzenia współistniejące ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem farmakoterapii, Ośrodek Szkolenia SCOLARIS, Warszawa, 2019
 • Lego-based therapy training, Bricks for Autism endorsed by Cambridge University Autism Research Center, Cambridge, 2018
 • Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji (57 godzin), Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Synapsis, Warszawa, 2018
 • Kurs II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2016
 • Krok po Kroku do samodzielności – program szkoleniowy dla profesjonalistów i rodziców dzieci z autyzmem, Krok po Kroku Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i Ich Rodzin, Warszawa, 2015
 • Kurs I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2015
 • Szkolenie podstawowe PECS, Pyramid Educational Consultants of Poland, Warszawa, 2012
 • Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2015
 • Aktywizacja zawodowa i społeczna osób z autyzmem i zespołem Aspergera – konferencja szkoleniowa, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2012
 • Kurs edukacyjny z wiedzy o autyzmie dla rodziców i opiekunów dzieci z autyzmem, jako wsparcie kwalifikacyjne i wychowawcze, Fundacja SYNAPSIS Warszawa, 2012
 • Jeśli chodzi o mnie, to mam jedną rzecz niezwykłą – inni nazywają to niepełnosprawnością, a ja nazywam darem. To zespół Aspergera – Luke Jackson, „Świry, dziwadła i zespół Aspergera” – szkolenie z zakresu diagnozy i terapii zespołu Aspergera, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2012