Asperger-Startup!

diagnoza i terapia młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera

Autyzm-Startup!

Diagnoza funkcjonalna komunikacji, terapia AAC

Rodzicielski Startup

konsultacje, warsztaty, case management

Terapeutyczny Startup

konsultacje, superwizje, szkolenia i warsztaty