Diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu i ADHD

Wolne terminy dla dzieci i młodzieży w czerwcu 2023. Wolne terminy dla dorosłych w październiku 2023r.

Asperger-Startup!

diagnoza i terapia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera i/lub ADHD

Autyzm-Startup!

Diagnoza funkcjonalna, terapia indywidualna, psychoedukacja, grupy

Rodzicielski Startup

konsultacje, warsztaty, case management

Terapeutyczny Startup

konsultacje, superwizje, szkolenia i warsztaty