Diagnoza dzieci, młodzieży i dorosłych osób ze spektrum autyzmu

Wolne terminy dla dzieci i młodzieży w październiku 2022. Wolne terminy dla dorosłych w listopadzie 2022r.

Asperger-Startup!

diagnoza i terapia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera

Autyzm-Startup!

Diagnoza funkcjonalna komunikacji, terapia AAC

Rodzicielski Startup

konsultacje, warsztaty, case management

Terapeutyczny Startup

konsultacje, superwizje, szkolenia i warsztaty