„Idę – bo mogę!”

Projekt wspinaczkowy dla rodzin i osób z Zespołem Aspergera

Rodzina z autyzmem ma wolny czas! - Warsztaty

Zgłoś swoją rodzinę do udziału w projekcie!

Asperger-Startup!

diagnoza i terapia młodzieży i dorosłych osób z Zespołem Aspergera

Autyzm-Startup!

Diagnoza funkcjonalna komunikacji, terapia AAC

Rodzicielski Startup

konsultacje, warsztaty, case management

Terapeutyczny Startup

konsultacje, superwizje, szkolenia i warsztaty