Katarzyna Wróbel

Psycholożka w AUTYZM-Startup!

Psycholożka rodzinna

„Niewyrażone emocje nigdy nie umierają”

S. Freud

W AUTYZM-Startup!

Prowadzi konsultacje wstępne i diagnozy młodzieży i dorosłych osób z ASD oraz psychoedukacyjne spotkania indywidualne dla osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Doświadczenie zawodowe

W AUTYZM-Startup! od 2017r. Od 2008 roku pracuje w Fundacji SYNAPSIS. W latach 2008-2017 trenerka pracy, psycholożka w Pracowni SYNAPSIS w Wilczej Górze zatrudniającej osoby z ASD, gdzie prowadziła indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Członek wewnętrznego Zespołu do spraw zachowań kontekstowo nieodpowiednich Pracowni SYNAPSIS. Koordynatorka merytoryczna projektu zajmującego się wsparciem dorosłych osób z autyzmem w placówkach. Doświadczenie w organizacji i koordynacji obozów oraz wyjazdów dla osób z ASD. Od 2019r. zatrudniona na stanowisku terapeutki-psycholożki ds. indywidualnej terapii osób dorosłych z ASD oraz specjalistki poradnictwa psychologicznego.

Od 2010r. członkini Zespołu diagnostycznego Fundacji SYNAPSIS diagnozującego dorosłe osoby z całej Polski w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych. Swoją wiedzę dotyczącą pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębiała na stażach, wizytach studyjnych w kraju i za granicą (m.in. w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, w Niemczech), licznych szkoleniach i konferencjach.

Od 2016 roku trenerka Fundacji SYNAPSIS, prowadzi szkolenia dla specjalistów dotyczące tematyki całościowych zaburzeń rozwojowych oraz wyzwań związanych z zachowaniami kontekstowo nieodpowiednimi.

Ważniejsze kursy/treningi

  • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
  • Szkolenia dotyczące tematyki całościowych zaburzeń rozwoju, m.in., Pozytywne Wsparcie Zachowań Trudnych wg G. La Vigna, Seksualność osób z autyzmem, Original Play, HANDLE, TTAP;
  • Szkolenia dotyczące komunikacji, m.in. PECS, MAKATON, Komunikacja osób z ASD; 
  • Studium Umiejętności Komunikowania się z Niesłyszącymi i Słabo Słyszącymi;
  • Szkolenie z zakresu podstaw metod projekcyjnych oraz praktycznej umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i Testu Rysunku Rodziny;
  • Szkolenie z zakresu stosowania i interpretacji Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości 2 – MMPI-2;
  • Szkolenie z zakresu stosowania Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu – ASRS;
  • Szkolenie w zakresie stosowania i interpretacji Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD – Conners3;
  • Staż psychologiczny na Oddziale Dziennym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;

Prywatnie

Jest szczęśliwą żoną i mamą. Lubi czytać książki, często związane z autyzmem:). Uwielbia oglądać filmy i coraz bardziej gotować.