Komunikacja a zdrowie psychiczne

maj, 2022

AUTYZM-Startup! na konferencji o zdrowiu osób ze spektrum autyzmu:         www.zdrowiepsychicznezespektrumautyzmu.pl

O tym, że zdrowie psychiczne w ASD zależy od możliwości i umiejętności komunikowania się oraz o tym, że jak pogarsza nam się zdrowie fizyczne i psychiczne, to osłabiają się też nasze możliwości wyrażania się i o prawo do porozumiewania się…jakby coraz trudniej.