Logopedia małego dziecka z ASD

paź, 2020

Już dotarła! I choć trudno mówić o spójności, kiedy artykuły piszą osoby z różnych środowisk, placówek i specjalizujące się w bardzo wąskich obszarach, to cieszymy się:) „Diagnoza i terapia logopedyczna małego dziecka ze spektrum autyzmu (ASD)” pod redakcją dr Joanny Kwasiborskiej-Dudek i Danuty Emiluty-Rozya a w niej klika artykułów Angeliki Łasocha o rozumieniu mowy w spektrum autyzmu, o stawianiu celów komunikacyjnych i strategiach pracy z wykorzystaniem AAC z małym dzieckiem i… bardzo zależało nam na poruszeniu ważnego tematu przemocy wobec dzieci w czasie terapii, temat wciąż aktualny. Do rozważań etycznych więc zapraszamy i do skupienia się na strategiach proaktywnych w radzeniu sobie z tym trudnym zjawiskiem.