Cennik

Wstępna konsultacja z diagnostą osoby pow. 18r.ż. – opcjonalna – (60min) – 180zł

Konsultacja wstępna z samo-rzecznikiem ze spektrum autyzmu (60min) – 120zł

Konsultacja wstępna z diagnostą dla dzieci i młodzieży – opcjonalna – (80min) – 280zł

Diagnoza spektrum autyzmu dorosłych osób od 18r.ż. – pełny proces diagnostyczny obejmujący wywiady, test ADOS-2, badania psychologiczno-pedagogiczne i diagnozę psychiatryczną (zobacz: Etapy diagnozy) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie o rozpoznaniu i do komisji orzekającej o niepełnosprawności (13h, w tym 6,5h z Tobą i Twoimi bliskimi) – 1900zł + 500zł  za diagnozę psychiatryczną

Diagnoza spektrum autyzmu i ADHD dorosłych osób od 18r.ż. pełny proces diagnostyczny obejmujący wywiady, test ADOS-2, testy ADHD, badania psychologiczno-pedagogiczne i diagnozę psychiatryczną (Etapy diagnozy prześlemy po zgłoszeniu) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie o rozpoznaniu i do komisji orzekającej (13,5h, w tym 7,5h z klientem i jego bliskimi) – 2300zł + 600zł  za diagnozę psychiatryczną

Diagnoza spektrum autyzmu dzieci i młodzieży w wieku od 6-17r.ż. – pełny proces diagnostyczny obejmujący wywiady, test ADOS-2, badania psychologiczno-pedagogiczne i diagnozę psychiatryczną (Etapy diagnozy prześlemy po zgłoszeniu) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie o rozpoznaniu i do komisji orzekających o kształceniu specjalnym i niepełnosprawności oraz podsumowanie – (13h, w tym 6,5h z Tobą i Twoim dzieckiem) – 1900zł + 600zł za diagnozę psychiatryczną

Diagnoza spektrum autyzmu dzieci do 6r.ż.  pełny proces diagnostyczny obejmujący wywiady, test ADOS-2, badania psychologiczno-pedagogiczne i diagnozę psychiatryczną (Etapy diagnozy prześlemy po zgłoszeniu) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie o rozpoznaniu i do komisji orzekającej oraz spotkanie podsumowujące (12h, w tym 6,5h z Tobą i Twoim dzieckiem) – 1800zł + 600zł za diagnozę psychiatryczną

Diagnoza spektrum autyzmu i ADHD dzieci i młodzieży od 7-17r.ż.  pełny proces diagnostyczny obejmujący wywiady, test ADOS-2, testy ADHD, badania psychologiczno-pedagogiczne i diagnozę psychiatryczną (Etapy diagnozy prześlemy po zgłoszeniu) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie o rozpoznaniu i do komisji orzekającej oraz spotkanie podsumowujące (14h, w tym 7,5h z Tobą i Twoim dzieckiem) – 2300zł + 600zł  za diagnozę psychiatryczną

Diagnoza spektrum autyzmu dorosłych osób w trybie online pełny proces diagnostyczny obejmujący wywiady, badania psychologiczno-pedagogiczne i diagnozę psychiatryczną (Zobacz: Etapy diagnozy) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie o rozpoznaniu i do komisji orzekającej (oferta dotyczy osób powyżej 18r.ż.) (12h, w tym 6,5h z Tobą i Twoimi bliskimi) – 1750zł + 500zł za diagnozę psychiatryczną

Diagnoza spektrum autyzmu i ADHD w trybie online pełny proces diagnostyczny obejmujący wywiady, testy ADHD, badania psychologiczno-pedagogiczne i diagnozę psychiatryczną (Etapy diagnozy prześlemy po zgłoszeniu) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie o rozpoznaniu i do komisji orzekającej (oferta dotyczy osób powyżej 18r.ż.) (14h, w tym 7,5h z Tobą i Twoimi bliskimi) – 2150zł + 600zł za diagnozę psychiatryczną

Diagnoza ADHD dorosłych osób  pełny proces diagnostyczny obejmujący kwestionariusz wywiadu DIVA-5, test Moxo, raport z badań i diagnozę psychiatryczną (Etapy diagnozy prześlemy po zgłoszeniu) – koszt zawiera zaświadczenie lekarskie (6h, w tym 3h z Tobą) – 1150zł + 500zł za diagnozę psychiatryczną

Diagnoza ADHD dzieci i młodzieży 7-17r.ż.  pełny proces diagnostyczny obejmujący kwestionariusz Conners 3, test Moxo, raport z badań i diagnozę psychiatryczną (Etapy diagnozy prześlemy po zgłoszeniu) – koszt zawiera zaświadczenie lekarskie (7h, w tym 3,5h z Tobą) – 1150zł + 600zł za diagnozę psychiatryczną

Podstawowa opinia podsumowująca wyniki badań diagnostycznych – 160zł

Pełna opinia psychologiczno-pedagogiczna z procesu diagnostycznego – 250zł

Opinia podsumowująca proces diagnostyczny ADHD – 100zł

Badanie ADOS-2 w kierunku spektrum autyzmu poza procesem diagnostycznym – obejmuje rozmowę wstępną, przeprowadzenie badania, opis i spotkanie podsumowujące – 850zł

Badanie Moxo w kierunku ADHD – obejmuje przeprowadzenie badania testem Moxo, opis i podsumowanie – 460zł

Badanie Conners 3 w kierunku ADHD – obejmuje kwestionariusz Conners 3 dla szkoły i rodziców, obserwację, opis i podsumowanie – 550zł

Wywiad diagnostyczny w kierunku ADHD DIVA-5 – obejmuje wywiad z badanym i osobą bliską oraz podsumowanie – 480zł

Konsultacja po diagnozie z diagnostą (50min) – 160zł

Konsultacja po diagnozie z samo-rzecznikiem ze spektrum autyzmu (50min) – 120zł

Psychoedukacja z psychologiem/pedagogiem – (60min) – 160zł

Terapia indywidualna młodszych dzieci z psychologiem/pedagogiem/logopedą – (50min) – 160zł

Konsultacje rodzinne (regularny cykl spotkań) – (60min) – 180zł

Kserokopia dokumentacji medycznej – 40zł

Ponowne wystawienie zaświadczenia o diagnozie – 60zł

Jeśli chcesz zgłosić się na diagnozę, możesz skorzystać z formularza kontaktowego na stronie lub napisać: recepcja@autyzm-startup.pl