Cennik

Wstępna konsultacja z diagnostą – opcjonalna – (60min) – 140zł

Konsultacja wstępna z samo-rzecznikiem ze spektrum autyzmu (60min) – 100zł

Pełny proces diagnostyczny młodzieży od 18r.ż. i osób dorosłych od momentu zapisu do diagnozy psychiatrycznej (zobacz: Etapy diagnozy) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie (12h, w tym 6,5h z klientem i jego bliskimi) – 1500zł + 500zł  za diagnozę psychiatryczną*

Pełny proces diagnostyczny młodzieży od 18r.ż. i osób dorosłych w kierunku spektrum autyzmu i ADHD od momentu zapisu do diagnozy psychiatrycznej (Etapy diagnozy prześlemy po zgłoszeniu) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie (13,5h, w tym 7,5h z klientem i jego bliskimi) – 1700zł + 600zł  za diagnozę psychiatryczną*

Pełny proces diagnostyczny dzieci i młodzieży w wieku od 14-17r.ż. od momentu zapisu do diagnozy psychiatrycznej (zobacz: Etapy diagnozy) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie – (13h, w tym 7h z klientem i jego rodziną) – 1500zł + 500zł za diagnozę psychiatryczną*

Pełny proces diagnostyczny dzieci w wieku od 6-13r.ż. od momentu zapisu do diagnozy psychiatrycznej (zobacz: Etapy diagnozy) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie – (13h, w tym 7h z klientem i jego rodziną) – 1450zł + 500zł za diagnozę psychiatryczną*

Pełny proces diagnostyczny dzieci do 6r.ż. od momentu zapisu do diagnozy psychiatrycznej (zapytaj o etapy diagnozy recepcja@autyzm-startup.pl ) koszt zawiera zaświadczenia lekarskie i konsultację po diagnozie (11h, w tym 6h z dzieckiem i jego rodziną) – 1400zł + 500zł za diagnozę psychiatryczną*

Pełny proces diagnostyczny online od momentu zapisu do diagnozy psychiatrycznej (oferta dotyczy osób powyżej 16r.ż., zapytaj o etapy diagnozy recepcja@autyzm-startup.pl) – koszt zawiera zaświadczenia lekarskie (10h, w tym 6h z klientem i jego rodziną) – 1350zł + 500zł za diagnozę psychiatryczną*

Podstawowa opinia podsumowująca wyniki badań diagnostycznych – 150zł

Pełna opinia psychologiczno-pedagogiczna z procesu diagnostycznego – 250zł

Badanie ADOS-2 poza procesem diagnostycznym (badanie, opis i spotkanie podsumowujące) – 700zł

Konsultacja po diagnozie z diagnostą (60min) – 130zł

Konsultacja po diagnozie z samo-rzecznikiem ze spektrum autyzmu (60min) – 100zł

Kserokopia dokumentacji medycznej – 30zł

Ponowne wystawienie zaświadczenia o diagnozie – 40zł

Jeśli chcesz zgłosić się na diagnozę, możesz skorzystać z formularza kontaktowego na stronie lub napisać: recepcja@autyzm-startup.pl 

* ze względu na zmiany w formie współpracy z lekarzami psychiatrami, opłaty za diagnozę psychiatryczną dokonywane są oddzielnie na ostatnim spotkaniu diagnostycznym