Cennik

 Wstępna konsultacja z diagnostą (1h) – 120zł

Porada wstępna konsultanta z zespołem Aspergera – 100zł

Cena pełnego procesu diagnostycznego osób dorosłych (od momentu zapisu do diagnozy psychiatrycznej, koszt zawiera zaświadczenia i opinię) (9-12h) – 1700zł

Cena pełnego procesu diagnostycznego dzieci i młodzieży (od momentu zapisu do diagnozy psychiatrycznej, koszt zawiera zaświadczenia i opinię) (9-12h) – 1650zł

Pisemna opinia psychologiczno-pedagogiczna – 120zł

Konsultacja po diagnozie (1-1,5h) – 120-150zł

Kserokopia dokumentacji medycznej – 20zł

Ponowne wystawienie zaświadczenia – 30zł