Marta Jakubowska

Pedagożka ogólna i specjalna diagnozująca i prowadząca terapię w AUTYZM-Startup!

Pedagożka ogólna i specjalna, trenerka umiejętności społecznych, prowadząca szkolenia

W AUTYZM-Startup!

Diagnozuje dzieci, młodzież i młodych dorosłych z ASD, wspiera rodziny w komunikowaniu się i spędzaniu czasu z własnym dzieckiem

Doświadczenie zawodowe

W AUTYZM-Startup! Od 2022r. Współpracuje również z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną gdzie zajmuje się diagnozą funkcjonalną dzieci z ASD, prowadzeniem grup dla rodzin dzieci i młodzieży z ASD. Prowadzi również zajęcia TUS dla dzieci i młodzieży wzmacniające kompetencje społeczne i komunikacyjne. Wspiera rodziców małych przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym w codziennych wyzwaniach związanych z rodzicielstwem podczas indywidualnych konsultacji. Szkoli specjalistów i rodziców w zakresie wiedzy dotyczącej spektrum autyzmu.
Od 2001r. wspierała dorosłe osoby z autyzmem w uczeniu samodzielności i pracy, prowadziła też zajęcia ruchowe w ramach prowadzonych cyklicznie zajęć w Klubie Forum. Od 2003 zajmowała się diagnozą dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wspierała rodziny w prowadzeniu terapii na terenie domu. Pracowała w Scolar, KTA na ul. Orzyckiej w Warszawie, Fundacji SYNAPSIS. Od 2011-2022 roku prowadziła przedszkole Fundacji SYNAPSIS gdzie oprócz organizacji pracy podejmowała wsparcie rodzin wychowujących dzieci z ASD.
Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi zdobywała podczas staży terapeutycznych w: KTA oraz w Fundacji SYNAPSIS. Wiedzę dotycząca pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębiała podczas licznych szkoleń i konferencji.

Ważniejsze kursy i szkolenia

• Badanie ADOS-2;
• Profil Psychoedukacyjny PEP3;
• Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, NPDN SYNAPSIS;
• Autyzm i edukacja – cykl szkoleń TEACCH–affiliated, Opleidingscentrum Autisme Theo Peters vzw Belgium;
• Stosowana Analiza Zachowania: Metody Pracy z Dziećmi z Autyzmem;
• Cykl szkoleniowy z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji prowadzony przez
Fundację SYNAPSIS (256h);
• Szkolenia w obszarze wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC): PECS, 9 krytycznych kompetencji komunikacyjnych, MAKATON;
• W latach 2002–2022 uczestniczyła w ponad 20 sympozjach, konferencjach naukowych i szkoleniowych dotyczących tematyki rozwoju, terapii dzieci oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu;
• Szkolenie dotyczące całościowych zaburzeń rozwoju, m.in. Trening Umiejętność Społecznych, Szkolenie dotyczące pracy nad trudnymi zachowaniami- metodą Carol Sutton, Dobry Rodzic, Zaburzenia współistniejące u osób z ASD;