Etapy diagnozy

1. Ewentualna konsultacja wstępna (ok.1h).
jeśli:

 • nie masz pewności, czy diagnoza coś zmieni;
 • nie wiesz, czy Twoje podejrzenia są wystarczające;
 • jesteś rodzicem i nie wiesz jak zachęcić do diagnozy syna lub córkę;
 • nie wiesz jak zaproponować to swojemu partnerowi/-ce;

Możesz porozmawiać z diagnostą lub konsultantem z Zespołem Aspergera. Konsultacja jest dodatkowo płatna.

2. Zapis na diagnozę – telefonicznie lub mailowo.
 • potrzebne będą podstawowe dane: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail;
 • na maila otrzymasz informacje o etapach diagnozy, formach płatności oraz ankietę z prośbą o podstawowe informacje;
 • w międzyczasie możesz wypełnić dostępny na stronie Test AQ, wydrukować go i przywieźć ze sobą na pierwsze spotkanie;
3. Podpisanie kontraktu, badanie ADOS-2 i wywiad z Klientem (2,5-3h).
 • jeszcze raz ustalamy na co się umawiamy;
 • rozmawiamy o Tobie: o rodzinie, dzieciństwie i szkole, o kontaktach z ludźmi, o dawnym i aktualnym sposobie radzenia sobie z codziennością;
 • wykonujemy test ADOS-2, który aktualnie jest standardowym narzędziem w diagnozie spektrum autyzmu, są to zadania do wykonania przez Ciebie, jak i ustrukturyzowana rozmowa;
 • jeśli potrzebujesz wiedzieć więcej, by się przygotować i poczuć bezpieczniej, napisz lub zapytaj przy zapisie;
 • przywieź ze sobą ewentualną dokumentację medyczną, którą otrzymałeś/-aś z innych miejsc;
4. Wywiad z rodziną Klienta (1,5-2h).
 • rozmawiamy z rodzicami o Tobie;
 • wnosi to informacje o postrzeganiu Twoich zachowań przez innych;
 • szczególnie ważny dla ustalenia diagnozy jest okres do 36 m-ca życia, najczęściej pamiętają o nim rodzice;
 • jeśli nie masz już rodziców lub zaangażowanie ich nie jest możliwe, porozmawiaj o tym z zapisującym Cię terapeutą;
 • wsparciem w postawieniu diagnozy może być Twój partner/-ka lub inna osoba, która zna Cię dobrze z codziennych sytuacji;
5. Testy psychologiczno-pedagogiczne (1,5-2h).
 • mają formę zakreślania gotowych odpowiedzi, wypełniania, oceniania, odpowiadania na pytania, czy też tworzenia czegoś;
 • dotyczą Twojej osobowości, stanu psychofizycznego, radzenia sobie z sytuacjami społecznymi;
 • Kwestionariusz ASRS, służący diagnozie spektrum autyzmu, w ustrukturyzowany sposób wnosi spojrzenie Twoich rodziców i/lub nauczycieli (dotyczy dzieci i młodzieży);
 • mają poszerzyć nasze spojrzenie o obiektywne wyniki;
6. Omówienie wyników w zespole diagnostycznym (psycholog, pedagog, psychiatra) (12-3h)
 • analiza dostarczonej dokumentacji;
 • analiza zebranych informacji i obserwacji;
 • interpretacja testów psychologiczno-pedagogicznych;
 • przekazanie wyników lekarzowi psychiatrze;

To część diagnozy, która dzieje się pomiędzy wywiadami a spotkaniem z psychiatrą, bez Twego udziału.

7. Spotkanie z lekarzem psychiatrą (ok.1h).
 • rozmowa diagnostyczna z psychiatrą i jednym z członków zespołu;
 • rozmawiamy o Tobie, uzupełniamy informacje, dopytujemy o to co powiedzieli bliscy;
 • bądź wyrozumiały/-a, niektóre pytania mogą się powtarzać;
8. Postawienie diagnozy.
 • narada zespołu diagnostycznego;
 • to moment, w którym robimy 15-30min. przerwę;
 • jeśli nie lubisz czekać, zapewnij sobie coś, co to ułatwi;
9. Przekazanie diagnozy (ok.30min.).
 • rozmawiamy o postawionej diagnozie lub wykluczeniu zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • diagnoza jest przekazywana również rodzicom lub partnerowi/-ce, jeśli zaprosisz ich na przekazanie – czasami łatwiej o to poprosić diagnostów;
 • możesz zapytać o rzeczy, które Cię nurtują i o zalecenia;
 • jeśli jesteś osobą z bogatą historią medyczną i wcześniejszymi diagnozami, postawienie diagnozy może być szczególnie trudne, lekarz prosi czasami o uzupełnienie badań, testów lub obserwacji – dostaniesz informację, czy można zrobić to u nas, czy też trzeba zrobić w innym miejscu;
10. Przekazanie zaświadczenia o diagnozie lub jej wykluczeniu.
 • proces diagnostyczny kończy się zaświadczeniem lekarskim o diagnozie;
 • możesz otrzymać też zaświadczenie lekarskie do Komisji orzekającej o niepełnosprawności;
 • dokumenty można odebrać osobiście lub otrzymać je pocztą;
 • dłuższa opinia psychologiczno-pedagogiczna jest dodatkowo płatna, możesz o nią poprosić przy zapisie lub po diagnozie;
11. Ewentualna dodatkowa konsultacja po diagnozie (ok.1-1,5h dodatkowo płatne).
jeśli:

 • wrócisz do domu i pojawią się wątpliwości lub pytania;
 • zorientujesz się w dostępnych na rynku możliwościach terapii i zechcesz o nich porozmawiać;
 • będziesz potrzebować wspólnej konsultacji o spektrum autyzmu z kimś z rodziny, partnerem, itp.;
 • potrzebują tego Twoi rodzice, partner/-ka;

Konsultacja po diagnozie jest dodatkowo płatna.