Etapy diagnozy spektrum autyzmu

1. Ewentualna konsultacja wstępna (60min).

jeśli:

 • nie masz pewności, czy diagnoza coś zmieni;
 • nie wiesz, czy Twoje podejrzenia są wystarczające;
 • jesteś rodzicem i nie wiesz jak zachęcić do diagnozy syna lub córkę;
 • nie wiesz jak zaproponować to swojemu partnerowi/-ce;

Możesz porozmawiać z diagnostą lub konsultantem ze spektrum autyzmu. Konsultacja jest dodatkowo płatna, nie wlicza się do opłat za proces diagnostyczny.

2. Zapis na diagnozę – użyj formularza kontaktowego lub napisz mail'a: recepcja@autyzm-startup.pl .
 • potrzebne będą podstawowe dane: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefon, e-mail;
 • na maila otrzymasz informacje o etapach diagnozy, formach płatności oraz ankietę z prośbą o podstawowe informacje;
 • w międzyczasie możesz wypełnić dostępny na stronie Test AQ, wydrukować go i przywieźć ze sobą na pierwsze spotkanie;
3. Ustalenie kontraktu i wywiad z Tobą (ok. 75min).
 • jeszcze raz ustalamy na co się umawiamy;
 • rozmawiamy o Tobie: o rodzinie, dzieciństwie i szkole, o kontaktach z ludźmi, o dawnym i aktualnym sposobie radzenia sobie z codziennością;
 • przywieź lub prześlij wcześniej ze sobą ewentualną dokumentację medyczną, którą otrzymałeś/-aś z innych miejsc;
 • wykonaj testy przesiewowe dostępne w Internecie, mogą pomóc Ci ukierunkować swoje przemyślenia;
4. Badanie ADOS-2
 • wykonujemy test ADOS-2, który aktualnie jest standardowym narzędziem w diagnozie spektrum autyzmu, są to zadania do wykonania przez Ciebie, jak i ustrukturyzowana rozmowa;
 • jeśli potrzebujesz wiedzieć więcej, by się przygotować i poczuć bezpieczniej, zapytaj przed badaniem;
5. Wywiad z bliskimi osobami (1-1,5h - w zal. od Twojego wieku)
 • rozmawiamy z rodzicami o Tobie;
 • wnosi to informacje o postrzeganiu Twoich zachowań przez innych;
 • szczególnie ważny dla ustalenia diagnozy jest okres do 36 m-ca życia, potem do 6r.ż., najczęściej pamiętają o nim rodzice;
 • jeśli nie masz już rodziców lub zaangażowanie ich nie jest możliwe, zaznacz to w zgłoszeniu lub poproś o poradę diagnosty;
 • wsparciem w postawieniu diagnozy mogą być dalsi krewni, Twój partner/-ka lub inna bliska Ci osoba, która zna Cię dobrze z codziennych sytuacji;
6. Testy psychologiczno-pedagogiczne (1,5h)
  • mają formę zakreślania gotowych odpowiedzi, wypełniania, oceniania, odpowiadania na pytania, czy też tworzenia czegoś;
  • dotyczą Twojej osobowości, stanu psychofizycznego, radzenia sobie z sytuacjami społecznymi;
  • Kwestionariusz ASRS, służący diagnozie spektrum autyzmu, w ustrukturyzowany sposób wnosi spojrzenie Twoich rodziców i/lub nauczycieli (wykonujemy go głównie z dziećmi i młodzieżą);
  • mają poszerzyć nasze spojrzenie o standaryzowane wyniki;

 

7. Analiza i omówienie wyników w zespole diagnostycznym (psycholog, pedagog specjalny, psychiatra) (3-4h)
 •  
  • analiza dostarczonej dokumentacji;
  • analiza zebranych informacji i obserwacji;
  • interpretacja testów psychologiczno-pedagogicznych;
  • przekazanie wyników lekarzowi psychiatrze;

  To część diagnozy, która dzieje się pomiędzy wywiadami a spotkaniem z psychiatrą, bez Twojego udziału.

8. Spotkanie z lekarzem psychiatrą i jednym z diagnostów (75min)

Badanie psychiatryczne (30-40min) 

 • rozmowa diagnostyczna z psychiatrą i jednym z członków zespołu;
 • rozmawiamy o Tobie, uzupełniamy informacje, dopytujemy o to co powiedzieli bliscy;
 • bądź wyrozumiały/-a, niektóre pytania mogą się powtarzać;

 Postawienie diagnozy (ok. 10min)

 • narada zespołu diagnostycznego po tym jak już porozmawiasz z psychiatrą;
 • to moment, w którym robimy 10min. przerwę;
 • jeśli nie lubisz czekać, zapewnij sobie coś, co to ułatwi;

 Przekazanie i omówienie diagnozy (ok. 15min)

 • rozmawiamy o postawionej diagnozie lub wykluczeniu spektrum autyzmu;
 • diagnoza jest przekazywana również rodzicom lub partnerowi/-ce, jeśli zaprosisz ich na przekazanie wyniku – czasami łatwiej kiedy wyręczy Cię specjalista;
 • możesz zapytać o rzeczy, które Cię nurtują i o zalecenia;
 • jeśli jesteś osobą z bogatą historią życia, dokumentacją medyczną i wcześniejszymi diagnozami, postawienie diagnozy może być szczególnie trudne, lekarz prosi czasami o uzupełnienie badań, testów lub obserwacji – dostaniesz informację, czy można zrobić to u nas, czy też trzeba zrobić w innym miejscu;

Przygotowanie i przekazanie zaświadczeń (ok. 15min)

 

 • proces diagnostyczny kończy się otrzymaniem zaświadczenia lekarskiego o postawionym rozpoznaniu – to dokument, którego nie traci ważności, zrób ksero, jeśli będziesz chciał/-a go komuś udostępnić;
 • możesz otrzymać też zaświadczenie lekarskie do komisji orzekającej o kształceniu specjalnym (jeśli jeszcze się uczysz) lub do komisji orzekającej o niepełnosprawności – te dokumenty są ważne 30dni, składasz je w odpowiednich instytucjach w oryginale, sobie zrób ksero, bo przydadzą się w przyszłości jako wzór;
 • jeśli zebrane informacje i doświadczenia nie pozwolą na postawienie jednoznacznej diagnozy, możesz otrzymać zaświadczenie z informacją: „spektrum autyzmu – do dalszej obserwacji” oraz sugestie, co trzeba jeszcze zrobić;
 • dokumenty odbierasz osobiście lub wyjątkowo otrzymujesz je pocztą;
 • jeśli zdarzy Ci się je zgubić, możesz zgłosić mailem prośbę o ponowne wystawienie za dodatkową opłatą;
9. Dodatkowe podsumowania i opinie
  • opinie są dodatkowo płatne, możesz zdecydować się na podstawowe podsumowanie badań diagnostycznych;
  • lub pełną opinię psychologiczno-pedagogiczną z całego procesu diagnostycznego, może przydać Ci się do komisji orzekających, procesu terapeutycznego, rozmów z bliskimi, możesz też uznać, że jej nie potrzebujesz;
  • zaznacz to w zgłoszeniu lub zdecyduj po diagnozie;
  • na opinie trzeba poczekać min. 30 dni;
  10. Ewentualna konsultacja po diagnozie (60min dodatkowo płatna lub w pakiecie)

  jeśli:

   • wrócisz do domu i pojawią się wątpliwości lub pytania;
   • zorientujesz się w dostępnych na rynku możliwościach terapii i zechcesz o nich porozmawiać;
   • będziesz potrzebować wspólnej rozmowy o spektrum autyzmu z kimś z rodziny, partnerem, itp.;
   • potrzebują tego Twoi rodzice, partner/-ka, bliscy;

   Przy niektórych opcjach diagnozy, konsultacja jest w pakiecie podstawowym.

  11. Opcje wsparcia po diagnozie
  • zapytaj o nie na spotkaniu, dowiesz się o aktualnie dostępnych miejscach na psychoedukację, terapię indywidualną, spotkania grupowe lub konsultacje dla par i rodzin;
  • szukając wsparcia zajrzyj na portal www.as-app.pl  gdzie znajdziesz już sporo organizacji i terapeutów pracujących z osobami z ASD;