Sprawdź swoje podejrzenia – Test AQ

Trafiłeś/-aś prawdopodobnie na tę stronę ponieważ podejrzewasz u siebie lub kogoś na kim Ci zależy trudności ze spektrum autyzmu. Test AQ jest skutecznym narzędziem przesiewowym w diagnozie ASD. Może być używany przez młodzież i dorosłe osoby jak i wypełniany przez rodziców w imieniu swych synów/córek.
Autorem testu znanego jako Autism Quotient lub AQ Test jest Simon Baron-Cohen i naukowcy z Cambridge Autism Research Centre. Celem testu jest szybkie wyłonienie osób do formalnego procesu diagnostycznego w kierunku spektrum autyzmu. Wypełnienie testu zajmuje ok. 7min. Obejmuje stwierdzenia z różnych obszarów życia danej osoby: komunikacji, kontaktów społecznych, wyobraźni, zwracania uwagi na szczegóły i tolerancji na zmiany. Te aspekty są głównymi wyznacznikami diagnozy ze spektrum autyzmu.
Na koniec testu uzyskasz wynik, który może być użyty do określenia prawdopodobieństwa spektrum autyzmu. Ważne by wiedzieć, że wynik Testu AQ nie zastępuje formalnej diagnozy nozologicznej a jedynie wykazuje potrzebę kontaktu z zespołem diagnostycznym.
Jeśli jesteś gotowy/-a, wypełnij test.

Autorem testu znanego jako Autism Quotient lub AQ Test jest Simon Baron-Cohen i naukowcy z Cambridge Autism Research Centre. Celem testu jest szybkie wyłonienie osób do formalnego procesu diagnostycznego wą kierunku spektrum autyzmu. Wypełnienie testu zajmuje ok. 7min. Obejmuje stwierdzenia z różnych obszarów życia danej osoby: komunikacji, kontaktów społecznych, wyobraźni, zwracania uwagi na szczegóły i tolerancji na zmiany. Te aspekty są głównymi wyznacznikami diagnozy ze spektrum autyzmu.

Na koniec testu uzyskasz wynik, który może być użyty do określenia prawdopodobieństwa spektrum autyzmu. Ważne by wiedzieć, że wynik Testu AQ nie zastępuje formalnej diagnozy nozologicznej a jedynie wykazuje potrzebę kontaktu z zespołem diagnostycznym.

Jeśli jesteś gotowy/-a, wypełnij test.