POLITYKA PRYWATNOŚCI AUTYZM-Startup!

Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o ochronę Twoich danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy Ci informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi. Dowiesz się także o przysługujących Ci prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią Ciebie i Twoje dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez AUTYZM-Startup! Angelika Łasocha z siedzibą w Warszawie w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie AUTYZM – Startup! Angelika Łasocha   03-982 Warszawa Praga – Południe, ul. Jerzego Bukowskiego nr 7, lok. 4., Polska (dalej: My). Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: 03-982 Warszawa Praga – Południe, ul. Jerzego Bukowskiego nr 7, lok. 4., Polska
 • przez formularz kontaktowy na stronie
 • przez e-mail: recepcja@autyzm-startup.pl
 • telefonicznie: 693743221

 

2.  Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi diagnostyczno-terapeutyczne,

 

 • zarządzać udzielaniem przez nas usług,
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,
 • przekazać materiały promujące usługi,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami,
 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO,
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji.

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii, w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
  • badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług, (w tym profilowanie)
  • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
  • obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
  • prowadzeniu marketingu zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji.
 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące w szczególności:
  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO;

 

3. Informacje dotyczące profilowania

Nie profilujemy Twoich danych osobowych.

4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • przez 6 lat – z dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

 

5. Retencja danych  

 

Zapewniamy Cię, że przykładamy dużą uwagę do zasady minimalizacji ilości przetwarzanych i przechowywanych danych. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej dokonujemy regularnych przeglądów działania systemów bezpieczeństwa w celu ustalenia czy zakres przetwarzania danych odpowiada aktualnie realizowanym celom, a w konsekwencji, czy nie dochodzi do nadmiernej ingerencji w Twoją prywatność. Stosujemy również techniki anonimizacyjne.  

 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i Cloud Computing.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
  • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • podmiotom upoważnionym przez Ciebie;
  • podmiotom współpracującym z nami w ramach obsługi zleceń i umów współpracy.

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie 1. powyżej,
 3. Prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. Prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. Prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. Prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Przekazywanie danych do państw trzecich

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. 

9. Obowiązek podania danych

Podanie danych dla skorzystania z naszych usług bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.