Wsparcie dla placówek

Konsultacje indywidualnych przypadków – indywidualne lub grupowe konsultacje zespołów terapeutycznych lub grup specjalistów danej placówki pracujących z wybraną osobą z ASD, wspólna diagnoza wykonana z pracownikami placówki, propozycje rozwiązań zaproponowane przez konsultanta;

Superwizja merytoryczna w obszarze systemowej pracy nad komunikacją i organizacją pracy osób z ASD dla zespołów terapeutycznych placówek integracyjnych lub specjalistycznych (przedszkola, szkoły, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, WTZ, ŚDŚ, ZAZ, itp.);

Konsultacje dla placówek edukacyjnych i ośrodków dla dorosłych osób z ASD w obszarze organizacji pracy zespołów terapeutycznych i samej placówki;