Szkolenia i warsztaty

Szkolenia i warsztaty organizowane na zamówienie w ustalonym wspólnie terminie.

Nabór na szkolenia otwarte ogłaszany będzie w zakładce „Szkolenia otwarte” w menu głównym.

 

Proponowana tematyka szkoleń:

 

  • „Funkcjonalna diagnoza porozumiewania się osób z ASD” – szkolenie 2-dniowe, 14h x 60min.;
  • „Diagnoza rozumienia mowy przez osoby z ASD” – warsztat, 7h x 60min.;
  • „Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się – AAC w pracy z osobami z autyzmem” – szkolenie 2-dniowe, 14h x 60min.;
  • „Wykorzystanie strategii ustrukturyzowanego nauczania i wspomaganego przekazu w rozwijaniu rozumienia i porozumiewania się osób z ASD” – warsztaty, 7h x 60min.;
  • „Zabawa w nauce porozumiewania się z wykorzystaniem AAC” – warsztat, 7h x 60min.;
  • „Strategie ułatwiające uczenie się i zwiększające samodzielność osób z ASD inspirowane filozofią TEACCH” – szkolenie 2-dniowe, 14h x 60min.;