Superwizje i konsultacje

  • Opcja dla osób, które przeszły już podstawowe szkolenia w obszarze autyzmu lub wspomagających sposobów porozumiewania się (AAC) i zanim skierują się na bardziej zaawansowane kursy chciałyby poćwiczyć swoje umiejętności pod okiem starszego stażem terapeuty;
  • Możliwość rozwijania się w obszarze pracy z osobami z autyzmem i wykorzystania AAC dla terapeutów, którzy mają poczucie, że przeszli już większość dostępnych na rynku szkoleń i chcieliby uczyć się poprzez wymianę doświadczeń z równie doświadczonymi kolegami;

 

AAC-owe grupy superwizyjne – cyklicznie spotykająca się zamknięta grupa 8-10 osób, której celem jest omawianie i wypracowywanie rozwiązań w obszarze pracy nad komunikacją na podstawie nagrań ze swojej codziennej pracy terapeutycznej z dziećmi z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się. Sposób pracy zależny od ustalonego kontraktu, najczęściej oparty o aktywną pracę członków grupy. Grupy samoorganizujące się lub zbierane w otwartym naborze.

Grupy superwizyjne – praca z dziećmi i dorosłymi z ASD –  cyklicznie spotykająca się zamknięta grupa specjalistów, zorganizowana wokół wybranego obszaru pracy lub grupy wiekowej osób z autyzmem. Sposób pracy zależny od ustalonego kontraktu, najczęściej oparty o aktywną pracę członków grupy. Grupy samoorganizujące się lub zbierane w otwartym naborze.

Konsultacje dla specjalistów – indywidualne wsparcie konsultacyjne dla terapeutów pracujących z dziećmi i dorosłymi osobami z ASD;