Konsultacje dla rodzin

Konsultacje dla rodzin – case management – indywidualne spotkania dla rodzin, które razem z konsultantem chciałyby omawiać i planować kolejne kroki i decyzje dotyczące swojego syna/córki:

 • wspólne rozpoznanie potrzeb rodziny;
 • dobór terapii i zajęć do potrzeb i możliwości dziecka i całego systemu rodzinnego;
 • wybór placówki adekwatnej do aktualnych kompetencji i potrzeb dziecka;
 • analiza umiejętności i potrzeb syna/córki pod kątem doboru dodatkowych zajęć;
 • wsparcie w znalezieniu terapii i zajęć adekwatnych do potrzeb syna/córki i możliwości rodziny;
 • zaplanowanie przejścia syna/córki do nowej placówki;
 • wsparcie w rozmowach ze specjalistami odpowiadającymi za program terapii i edukacji.

 

Częstotliwość spotkań zależna od potrzeb i ustaleń z rodziną (1-2x/m-c).

 

Konsultacje dla rodzin – wsparcie rodzin tuż po diagnozie – indywidualne spotkania dla rodzin, które są na początku swojej drogi z synem/córką ze spektrum autyzmu. Rodzin, które właśnie dowiedziały się o diagnozie swojego małego dziecka i tych, które po wielu latach zastanawiania się skąd wynikają trudności ich synów/córek dostają informację o spectrum autyzmu.

 • poszerzenie swojej wiedzy o spektrum autyzmu;
 • zrozumienie z czego wynikać mogą poszczególne zachowania syna/córki;
 • weryfikacja dotychczasowych sposobów postępowania i rozwiązywania trudności wychowawczych;
 • praca nad wybranymi obszarami: zabawy, wspólnego spędzania czasu wolnego, komunikacji, organizacji czasu, nauki, samodzielnością, itp.;
 • wsparcie w informowaniu rodzeństwa;
 • wsparcie w rozmowie z synem/córką – rozmowy moderowane przez konsultanta;
 • pomoc w rozmawianiu z synem/córką na temat spektrum autyzmu.

 

Częstotliwość spotkań zależna od potrzeb i ustaleń z rodziną.