Grupy i warsztaty

Grupy wsparcia dla rodzin – zorganizowane wokół tematów aktualnie dla nich ważnych:

  • zrozumienia sposobu myślenia i odbierania świata przez osoby ze spektrum autyzmu;
  • jak lepiej porozumiewać się z synem/córką ze spektrum autyzmu;
  • zwiększanie uczestnictwa syna/córki ze spektrum autyzmu w życiu rodziny i otoczenia;
  • wspólne spędzanie czasu wolnego;
  • zwiększanie samodzielności syna/córki ze spektrum autyzmu.

 

Warsztaty tematyczne dla rodzin i opiekunów – których celem jest wspólne doświadczanie i omawianie trudności osób ze spektrum autyzmu i wypracowanie narzędzi lub strategii dla własnego syna/córki.