Domowe AAC

Domowe AAC – wsparcie rodzin w pracy nad porozumiewaniem się synów/córek ze spektrum autyzmu oraz wprowadzaniu wspomagających sposobów porozumiewania się AAC:

  • diagnoza kompetencji komunikacyjnych i językowych z uwzględnieniem AAC;
  • wspólna analiza kompetencji komunikacyjnych i językowych na terenie domu;
  • wypracowywanie strategii komunikacyjnych na teren domu;
  • praca z wykorzystaniem nagrań video;
  • wsparcie w szkoleniu partnerów komunikacyjnych;
  • współpraca z placówką edukacyjno-terapeutyczną syna/córki;

 

Częstotliwość spotkań zależna od potrzeb rodziny (2-4x/m-c), większa na etapie diagnozy potrzeb komunikacyjnych. Konsultacje w gabinecie lub na terenie domu.