Diagnoza komunikacji

Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i językowych – rozpoznanie potrzeb komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu z poważnymi trudnościami w porozumiewaniu się:

  • wywiad z rodziną;
  • badanie rozumienia mowy i kompetencji komunikacyjnych;
  • obserwacja kompetencji komunikacyjnych i językowych na terenie domu/placówki (ewentualna analiza nagrań);
  • ewentualna analiza kwestionariuszy obserwacyjnych z terenu placówki;
  • podsumowanie i zalecenia do pracy nad komunikacją.