Cennik

Terapia indywidualna dzieci z psychologiem/pedagogiem specjalnym/logopedą/terapeutą – (50min) – 140zł

Terapia ESDM (małe dzieci do 4r.ż.) – (50min) – 160zł

Program ESDM na okres 3 m-cy – 320zł

Terapia/psychoedukacja młodzieży i dorosłych z psychologiem/pedagogiem specjalnym/ terapeutą – (60min) – 140zł

Konsultacje rodzinne (regularne cykle spotkań) – (60min) – 160zł

Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i językowych – (180min) – 600zł

Pisemna opinia i zalecenia po diagnozie kompetencji komunikacyjnych i językowych – 150zł

Terapia AAC z udziałem rodziny na zajęciach – (50min) – 140zł

Przygotowanie indywidualnych pomocy komunikacyjnych – AAC – zależne od rodzaju pomocy, czasu ich przygotowania – ustalane z prowadzącym.