Cennik

Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i językowych (3h) – 450zł

Pisemna opinia i zalecenia po diagnozie kompetencji komunikacyjnych i językowych – 150zł

Terapia AAC z udziałem rodziny na zajęciach (50min) – 120zł

Konsultacja rodzinna AAC – 150zł

Przygotowanie indywidualnych pomocy komunikacyjnych – AAC – zależne od rodzaju pomocy, czasu ich przygotowania – ustalane z prowadzącym.