Cennik

Diagnoza kompetencji komunikacyjnych i językowych (3-4h) – 500zł

Pisemna opinia i zalecenia po diagnozie kompetencji komunikacyjnych i językowych – 100zł

Diagnoza funkcjonalna małych dzieci ze spektrum autyzmu (3-4h) – 400zł

Diagnoza funkcjonalna dorosłych osób ze spektrum autyzmu (4-5h) – 600zł

Terapia AAC z udziałem rodziny na zajęciach (50min.) – 100zł