Diagnoza funkcjonalna osób z ASD

Badanie ADOS-2 poza procesem diagnostycznym – obejmuje badanie, wywiad, opis i spotkanie podsumowujące – 850zł

Badanie Moxo – obejmuje przeprowadzenie badania testem Moxo, wywiad, opis i podsumowanie – 350zł

Badanie Conners 3 – obejmuje kwestionariusz Conners 3 dla szkoły i rodziców, wywiad, opis i podsumowanie – 450zł

Diagnoza funkcjonalna TTAPdiagnoza kompetencji i potrzeb we wszystkich obszarach funkcjonowania  osoby ze spektrum autyzmu od 14r.ż.:

  • komunikacja odbiorcza i nadawcza
  • kompetencje społeczne
  • zabawa i/lub organizacja czasu wolnego
  • samodzielność
  • umiejętności poznawcze i/lub kompetencje zawodowe.

 

Wywiad z rodziną i obserwacja bezpośrednia osoby z ASD. Podsumowanie diagnozy.