Diagnoza funkcjonalna osób z ASD

Diagnoza funkcjonalna kompetencji i potrzeb we wszystkich obszarach funkcjonowania  osoby ze spektrum autyzmu:

  • komunikacja odbiorcza i nadawcza
  • kompetencje społeczne
  • zabawa i/lub organizacja czasu wolnego
  • samodzielność
  • umiejętności poznawcze i/lub kompetencje zawodowe.

 

Wywiad z rodziną i obserwacja bezpośrednia osoby z ASD. Podsumowanie diagnozy.