Rodzina z autyzmem ma wolny czas!

cze, 2022

W 2018r. w ramach Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra“  realizowanego w programie operacyjnym WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Rozwoju AUTYZM-Startup!tworzył podręcznik „Jak uczyć osoby ze spektrum autyzmu samodzielnego spędzania czasu wolnego”. Podręcznik wspiera w autodiagnozie i autoanalizie funkcjonowania własnego systemu rodzinnego w obszarze spędzania czasu wolnego oraz podpowiada praktyczne pomysły na możliwe strategie postępowania, których efektem ma być zmiana jakości życia całej rodziny. Dla części rodzin Poradnik może być drogą prowadzącą do bardziej świadomej współpracy z własnymi terapeutami. 

        Zaprosiliśmy rodziny z dziećmi ze spektrum autyzmu powyżej 14r.ż. do udziału w cyklu spotkań poświęconych nauce strategii zwiększania samodzielności osób ze spektrum autyzmu w spędzaniu czasu wolnego. Dziękujemy za zaufanie, konsultacje rodzicielskich ekspertów i wspólne tworzenie!