AS-App – portal dla osób z ASD

cze, 2022

W 2019-2020 w ramach „INKUBATORA INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ+“ realizowanego w programie operacyjnym wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020 na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju realizowaliśmy nasz pomysł. Portal dla osób ze spektrum autyzmu i ich bliskich www.as-app.pl 
Celem portalu jest zwiększenie i przyspieszenie dostępu do usług i aktywności skierowanych do osób ze spektrum autyzmu. Mamy poczucie, że wiele dzieje się w Polsce w temacie spektrum autyzmu. Bardzo nas to cieszy. Informacje są jednak bardzo rozproszone, ukryte w rozbudowanych strukturach stron poszczególnych organizacji, przez co nie zawsze trafiają do nas na czas. Odnalezienie ich po czasie daje poczucie, że coś nas ominęło. A my lubimy wiedzieć, móc się przygotować, mieć wybór, żeby dostępne informacje były ułożone, skategoryzowane i aktualne.

Zadaniem AS-App jest więc pomóc, AsSoon-Asppossible, znaleźć odpowiednie wsparcie. Specjaliści i instytucje świadczące pomoc osobom z ASD i ich rodzinom oraz ich oferty są pogrupowane w podstawowe kategorie usług.

Sukces naszego portalu zależy też od Ciebie! Więcej osób ze spektrum autyzmu korzystających z portalu, to większa liczba specjalistów, którzy widzą w nim źródło dostępu do klientów. Więcej specjalistów na portalu, oznacza większy wybór i możliwość znalezienia właściwego wsparcia dla Ciebie. Zaproś więc inne osoby, aby zajrzały na AS-App. Poproś znanych Ci specjalistów, których pracę cenisz, aby zarejestrowali się na portalu.

Drodzy Specjaliści! Zaproście swoich kolegów i koleżanki. Im nas więcej, tym większe szanse na ruch na portalu i znalezienie klientów. Chcemy, aby AS-App pomagał Wam znaleźć klienta na jedną, jedyną pustą godzinę w ciągu dnia Pozwolił na znalezienie brakującej osoby w określonym wieku do Twojej grupy, ułatwił rekrutację do projektu, rozszerzył zasięg twoich badań naukowych. Wybacz rygorystyczne zapisy, są one sformułowane w sposób, który ma później pomóc Cię odnaleźć szczegółowo myślącym mózgom.

2022 → Grant się skończył a my zostaliśmy z wiedzą co działa i co nie działa, co chcielibyśmy zmienić i przebudować. Aktualnie zbieramy fundusze na to, by przebudować struktury portalu i wdrożyć zdobytą wiedzę. Trzymajcie kciuki!