dr Zuzanna Domasiewicz

Psycholożka diagnozująca w AUTYZM-Startup!

Psycholożka, pedagożka, diagnostka

W AUTYZM-Startup!

Prowadzi diagnozę małych dzieci i konsultuje rodziny niepokojące się o rozwój swoich maluchów, przeprowadza badania diagnostyczne oceniające inteligencję i rozwój (m.in. IDS-2, PEP-3-PL, TRJ)

Doświadczenie zawodowe

W AUTYZM-Startup! od 2019r. Posiada 20-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi trudnościami rozwojowymi oraz ich rodzinami. Od 2004 roku pracuje w Fundacji SYNAPSIS, a od 2020r. w Centrum Małego Dziecka i Rodziny EZRA UKSW.
Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów i rodziców.
W obszarze jej zainteresowań badawczych znajdują się projekty poświęcone wczesnemu wykrywaniu zaburzeń rozwojowych oraz adaptacji narzędzi diagnostycznych.

Ważniejsze kursy i szkolenia

• Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, NPDN SYNAPSIS
• Autyzm i edukacja – cykl szkoleń TEACCH–affiliated, Opleidingscentrum Autisme Theo Peters vzw Belgium
• Stosowana Analiza Zachowania: Metody Pracy z Dziećmi z Autyzmem
• Early Start Denver Model (Introduction Course & Advanced Course Workshop)
• Szkolenie teoretyczno-warsztatowe oraz staż z zakresu Modelu Wczesnej Interwencji INSITE
• Szkolenie „Jak wspomagać dzieci z autyzmem w rozwijaniu funkcjonalnej komunikacji?”
• Szkolenie Podstawowe PECS
• Szkoła Trenerów – Kadry dla Społeczeństwa Uczącego się, Centrum TROP
• W latach 1998–2021 uczestniczyła w ponad 40 sympozjach, konferencjach naukowych i szkoleniowych dotyczących tematyki rozwoju, terapii dzieci oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym 10 własnych wystąpień konferencyjnych