Asystent Studenta z ASD

cze, 2022

Od jesieni 2021 do maja 2022 mieliśmy przyjemność brać aktywny udział w projekcie Asystent Studenta z ASD prowadzonym przez DGA S.A. w partnerstwie z Fundacją SOWELO w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”.

Projekt wdraża innowację społeczną Tłumacz/Adwokat społeczny – asystent osoby z ASD Ani Janiak ze Spółdzielni Socjalnej FURIA i jego celem jest przeszkolenie i wsparcie liderów z 40 polskich uczelni w osadzeniu w ich strukturach asystentury jako jednego ze sposobów wspierania studentów z autodiagnozą lub diagnozą spektrum autyzmu. Angelika Łasocha z Izabelą Kurkowską oraz grupą zaprzyjaźnionych samorzeczników, studentów z ASD z AUTYZM-Startup! prowadzili cykl szkoleń i warsztatów wprowadzających liderów asystentów w tematykę potrzeb komunikacyjnych, poznawczych i sensorycznych osób ze spektrum autyzmu.

Mamy nadzieję na początek zmian systemowych:)