Paweł Kowalczyk

psycholog w AUTYZM-Startup!

Psycholog

W AUTYZM-Startup!

Prowadzi diagnozy młodzieży i dorosłych osób z ASD.

 

Doświadczenie zawodowe:

Pracuje w AUTYZM-Startup! od 2017r. Od 2008 roku zajmuje się terapią osób ze spektrum autyzmu – dzieci, młodzieży i dorosłych, także w ramach terapii środowiskowej. Podczas pracy w Fundacji SYNAPSIS członek zespołu diagnozującego osoby dorosłe w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych. Doświadczenie zdobył współpracując z wieloma placówkami: Fundacją SYNAPSIS, Fundacją Scolar, Specjalistycznym Centrum Diagnostyczno – Terapeutycznym PRO AUTISM, Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka w Sochaczewie oraz Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD “Helenów” w Warszawie.

 

Ważniejsze kursy/treningi:

 • Warsztat „Wczesne wykrywanie zaburzeń ze spektrum autyzmu” prowadzony przez prof. Ricardo Canal Bedia; Fundacja Synapsis;
 • Szkolenie „Stosowanie i interpretacja Minnesockiego Wielowymiarowego
  Inwentarza Osobowości MMPI-2; Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego;
 • Szkolenie podstawowe PECS, Pyramid Educational Consultants;
 • Szkolenie „Rozwijanie kluczowych umiejętności komunikacyjnych”. Pyramid Educational Consultants;
 • „Szkolenie z zakresu diagnozy i terapii Zespołu Aspergera”, Fundacja SYNAPSIS;
 • Kurs Pomocy PsychologicznejOśrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie (2009 – 2010);
 • VB Mapp. Ocena umiejętności i planowanie terapii, Fundacja Scolaris;
 • Intensywne nauczanie behawioralne na podstawie systemu kart, Fundacja Scolaris;
 • „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, Fundacja SYNAPSIS;
 • „Dzieci z zespołem Aspergera”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „ Nie-Grzeczne Dzieci”;
 • Podstawowy kurs Original Play, Centrum Promocji Original Play;
 • Szkolenie:„Trening Umiejętności Społecznych”, Fundacja SYNAPSIS;
 • Wizyta studyjna w ośrodkach w Belgii (Antwerpia, Mechelen) zajmujących się opieką i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • Trening jedzenia, Fundacja Scolaris;


Prywatnie:

Miłośnik wycieczek górskich, jazdy samochodem, tata 🙂