Katarzyna Wróbel

psycholog AUTYZM-Startup!

katarzyna.wrobel@autyzm-startup.pl

Psycholog rodzinny

W AUTYZM-Startup!

Prowadzi diagnozy młodzieży i dorosłych osób z ASD 

Doświadczenie zawodowe

Pracuje w AUTYZM-Startup! od 2017r. Od 2008 roku pracownik Fundacji SYNAPSIS na stanowisku trener pracy, psycholog w Pracowni SYNAPSIS w Wilczej Górze, gdzie prowadzi indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dorosłych osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Członek wewnętrznego Zespołu do spraw Zachowań Trudnych Pracowni SYNAPSIS. Doświadczenie w koordynacji merytorycznej projektu zajmującego się wsparciem dorosłych osób z autyzmem w placówkach, organizacji i koordynacji obozów i wyjazdów dla osób z autyzmem.

Od 2010r. członkini Zespołu diagnozującego dorosłe osoby z całej Polski w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych. Swoją wiedzę dotyczącą pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębiała na stażach, wizytach studyjnych w kraju i zagranicą (m.in. w Oddziale Dziennym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. W Niemczech), licznych szkoleniach i konferencjach.

Od 2016 roku prowadzi szkolenia w Fundacji SYNAPSIS dotyczące tematyki całościowych zaburzeń rozwojowych.

Ważniejsze kursy/treningi:

• szkolenia dotyczące tematyki całościowych zaburzeń rozwoju, m.in. PECS, MAKATON, Pozytywne Wsparcie Zachowań Trudnych wg G.La Vigna, Komunikacja osób z ASD, Seksualność osób z autyzmem, Original Play, HANDLE, TTAP;
• Studium Umiejętności Komunikowania się z Niesłyszącymi i Słabo Słyszącymi;
• Szkolenie z zakresu podstaw metod projekcyjnych oraz praktycznej umiejętności posługiwania się metodą Rorschacha i Testu Rysunku Rodziny;
• Szkolenie z zakresu stosowania i interpretacji Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowości 2; MMPI-2;
• Staż psychologiczny na Oddziale Dziennym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie;

Prywatnie:

Jestem szczęśliwą żoną i mamą. Lubię czytać książki, często związane z autyzmem:) Uwielbiam oglądać filmy i coraz bardziej gotować. Interesuję się masażem i od czasu do czasu wciągam się w motoryzację. Aktualnie cieszę się czasem urlopu macierzyńskiego.