dr n. med. Joanna Grzesiewska

lekarz psychiatra w AUTYZM-Startup!

Specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

W AUTYZM-Startup!

Prowadzi diagnozy młodzieży i dorosłych osób z ASD

Doświadczenie zawodowe

Specjalista psychiatra, od 2015 r. koordynator wszystkich form leczenia dziennego i kierownik oddziału dziennego MSCZ im. Janna Mazurkiewicza w Pruszkowie. Adiunkt w Zakładzie Podstaw Pedagogiki Specjalnej im. M.Grzegorzewskiej w Warszawie. W latach 2010-2015 p.o. Ordynatora Ogólnopsychiatrycznego V oddziału II Kliniki Psychiatrii WUM. W latach 2008-2014 starszy asystent na Wydziale Fizjoterapii II Wydziału Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2009-2010 p.o. Ordynatora Ogólnopsychiatrycznego Odziału IIFK (MSCZ, Pruszków). Od 2006 roku lekarz psychiatra diagnozujący i konsultujący w Ośrodku dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem i Zespołem Aspergera i ich rodzin Fundacji SYNAPSIS. Od 10 lat prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską.

Ważniejsze kursy/treningi

• „Hipnoza Medyczna” – certyfikowany kurs;

• Psychoanaliza Grupowa: szkolenie w Instytucie Psychoanalizy Grupowej, 2003-2007, Rasztów;

• szkolenie w zakresie psychoterapii, 2002-2006, Instytut Psychoanalizy Grupowej;

• superwizja indywidualna i grupowa, 2005, Dr B. Winch, Dr C. Brykczyńska, Mgr Anna Mikos;

• „Terapia Rodzin” szkolenie, Kraków;

• „Muzykoterapia”- Warsztaty z techniki Józefa Moreno;

Prywatnie

Wielbicielka kina francuskiego acz już przyrody, to raczej afrykańskiej. Codziennie zaskakująca innych wszechstronnością. Potrafi zanurkować nie tylko w głębinach, ale i różnorodnych tematach, od poezji i muzyki po „Alvina i wiewiórki”.